Görürgöz hotel

Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa Köyü’nde yer alan ve kayalık bir vadi içine konuşlanmış butik otelin, resepsiyon, lobi, restoran gibi ortak alanlarının tasarlanması projesidir. Vadinin farklı noktalarına konumlandırılan 3 kagir yapı, köy dokusu ile uyumlu olacak bir tavırda tasarlanmışlardır.
PROJECT:

Atölye Argos

DATE:

2013 - 2014

LOCATION:

Mustafapaşa