Eltemur Evi

Eltemur Evi, Güvercinlik Vadisi’ne hâkim bir yamaçta ve özgün, bitişik düzen yapıların uzantısı olarak önemli bir köşe parselde yer alır. Geleneksel yapının kagir duvarları büyük ölçüde korunmuştur ancak mağara mekanlarda döşeme kalınlıklarının statik sorun yaratacak ölçüde erimiştir. Yapıda dış cephe büyük ölçüde aynen korunmuş, iç mekanlarda kısmi sağlamlaştırmalar ve ıslak hacim ilaveleri yapılmıştır. Yapı böylece mevcut mekânların değerlendirildiği 4 odalı bir konuta dönüştürülmüştür. 153 ㎡ parsel alanı üzerinde 260 ㎡ kullanım alanı projelendirilmiştir.
İŞVEREN:

Hülya Eltemur

PROJE UYGULAMA:

Argos Yapı

PROJE:

Atölye Argos

PROJE TÜRÜ:

Restorasyon

TARİH:

2008

KONUM:

Uçhisar