Aziz Georgios Kilise

Aziz Georgios Kilise yapısı, hem mimari hem de duvar resimleriyle Kapadokya Bölgesinin liturjik öneme sahip 13. yy dönemine tarihlenen kiliselerinden bir tanesidir.

Kilise, eğimli bir yamaç üzerinde konumlanmaktadır.
Kilise mimarisi üç yapraklı yonca planlı olup kesme taş işçiliğiyle yapılmıştır.
Bir manastır kilisesi olduğu bilinen Aziz Georgios Kilisesi’nin çevresinde bazı kaya oyma mekânlar da yer almaktadır.

Yapının kapsamlı belgeleme işlemlerinin yapılması, yıkılan kısımların onarılarak yapının sağlıklaştırılması ve işlevlendirilmesi amacı ile proje çalışmaları yürütülmektedir.
İŞVEREN:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

PROJE:

Argos Mimari Atölye

PROJE TÜRÜ:

Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon

TARİH:

2022

KONUM:

Yeşilhisar, Kayseri