Tıraz Konak

Tıraz Konak

Otel yerleşkesinin kuzeyinde yer alan en yeni odalar grubu, bitişik 2 yapının içine dağılmıştır. Yapılardan biri, mevcut eski bir otelin revizyonu, diğeri ise harabe halindeki bitişik parselde yapılan yeni bir yapı olarak tasarlanmıştır. Argos otelin kullanageldiği mimari ve dekorasyon dilini sürdüren, ancak detay dokunuşlarla bu aşamaya özgü daha rafine bir kimliği geliştirmeye çalışan proje, 2013 Arkiv Seçkisi içinde yer almıştır.
http://www.arkiv.com.tr/proje/tiraz-konak/2925

İşveren: Argos Turizm

Konum: Uçhisar

Proje Tarihi: 2012 - 2013

Yapım Tarihi: 2013