Terzioğlu Evleri

Terzioğlu Evleri

Ürgüp'lü büyük bir ailenin yaşamına tanıklık etmiş, 4'ü tescilli 7 adet konağın öncelikle rölövelerle belgelenmesi projesidir. Rölöveler tamamlanmış, restorasyon aşamasına geçilmemiştir. Çalışma alanının yüzölçümü 2200m2'dir.

İşveren: Hasan Terzioğlu 

Konum: Ürgüp

Proje Tarihi: 2008 – 2012

Yapım Tarihi: