Yükleniyor...

Uçhisar İçin Kentsel Önermeler

Uçhisar İçin Kentsel Önermeler

Argos in Cappadocia, 25-29 Temmuz 2011 tarihleri arasında, Uçhisar’ın kentsel alanlarına çözüm önerileri geliştirmeyi hedefleyen bir çalıştaya ev sahibi oldu. Erciyes Üniversitesi mimarlık ve planlama bölümü öğretim kadrosunun hazırlık ve moderatörlük işlerinde ağırlıklı rol üstlendiği “Uçhisar Çalıştayı”, Uçhisar Belediyesi, Kayseri Mimarlar Odası ve Kayseri Şehir Plancıları Odası koordinasyonuyla düzenlendi.  ARKİTERA Mimarlık merkezi’nin desteklediği çalıştay için yapılan ulusal düzeydeki katılım çağrısına 70 öğrenci başvuruda bulundu. Seçilen 25 mimarlık ve planlama öğrencisi, 16 farklı fakülteden geliyordu. Uçhisar’daki beş sorunlu kentsel alanının tasarım alanı olarak tanımlandığı çalıştay sürecinde, öğrencilerin gerçekleştirdiği sunuşların düzeyi takdirle karşılandı.

Çalıştay boyunca her gün, akademik ve uygulamaya dair sunuşlar yapıldı. (www.arkitera.com) Bu çerçevede Gökşin Ilıcalı’nın Argos in Cappadocia’nın oluşum süreci üzerinden aktardığı öykü, Kapadokya kırsalında gerçekleşen koruma amaçlı bir dönüşüm projesinin dikkate almak durumunda olduğu faktörler açısından önemli ipuçları taşıyordu.