Yükleniyor...

Argos Yapı’dan çevre dostu girişim:
Kerpiç Yapılar

Argos Yapı’dan çevre dostu girişim:
Kerpiç Yapılar

Argos Yapı geleneksel kaya oyma-taş mimarisi yanısıra, bölge geleneğinde önemli yeri olan kerpiç yapılarla ilgili çalışmalar yapmak üzerine yeni bir çalışma alanına girişiyor. Bu süreçte, sıkıştırılmış toprak-rammed earth konusuna ilgili genç Fransız mimar Timur Esen de çalışmanın paydaşlarından biri olacak.
Girişimin ilk adımı, Avanos toprağı ve zanaatkârlarımızın bilgisi ile Uçhisar’da inşa edilen ‘kule/heykel’ oldu. Bu deneme, bölgedeki uygun toprağı, toprağın nemini ve erozyona karşı dayanıklılığını test etmenin yanı sıra yerel zanaatkârlar için de materyale çağdaş bir yaklaşım geliştirme fırsatı yarattı.
Kerpiç yapılar, bulundukları çevreye uyum sağlamaları ve sağlamlıklarıyla biliniyorlar. Çevre dostu olarak anılan bu malzemenin oluşturduğu atık miktarının çok düşük olması, kolaylıkla geri dönüştürülebilir oluşu ve çevre kirliliğine yol açan teknolojilerin kullanılmasını gerektirmemesi, alternatif bir mimarlık alanı olarak toprak yapı yapmayı teşvik eden önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.
Diğer yandan, toprak kullanımı dünya genelinde en yaygın inşaat yöntemi. Türkiye ise bu yöntemin ilk kez uygulandığı coğrafyalardan biri. Kapadokya bölgesinde, Aşıklı gibi (yaklaşık M.Ö. 8000) kerpiç yapılara rastlanan çok sayıda tarihi alan var. Avanos kentinde çömlekçiliğin gelişimi de buradaki toprağın doğrudan kullanımıyla gerçekleşmiş.