Hakkımızda

1997 yılından bu yana, doğal ve tarihi nitelikler açısından özellikli coğrafyalarda kalite odaklı örnek gayrimenkul projeleri geliştiriyor, alanın dönüşümüne katkıda bulunacak keşifler yapıyor ve projelerimizin uygulamalarını en küçük detayına kadar gerçekleştiriyoruz. Projelendirdiğimiz alanlarda kırsal, kentsel, tarihi, doğal potansiyellerin görünür - yaşanır hale gelmesini hedefliyoruz. Uygulamaların mekansal kalitesine, çağdaş yaşam koşullarına uyum yeteneğine ve sürdürülebilir kaliteler taşımasına öncelik veriyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda yapmış olduklarımızın önemli bir bölümünü oluşturan Kapadokya'daki çalışmalarımız, onlarca ulusal ve uluslararası ödüle değer görüldü. Uçhisar Köyü’nde yaklaşık çeyrek yüzyıldır sürdürdüğümüz restorasyon çalışmaları ile hayat bulan ve en kapsamlı projemiz olan 'argos in Cappadocia' oteli, hizmete girdiği 2010 yılından beri uluslararası bir marka olma özelliğini perçinledi.

Kapadokya'da edindiğimiz özgün koruma ve geliştirme deneyimini, Ege kıyıları ve Mezopotamya gibi kadim ve özgün coğrafyalardaki yeni projelerimizde sürdürüyoruz.

Hizmetlerimiz

Restorasyon
Restorasyon sürecinde en önemli konunun koruma olduğu bilinciyle, yapıların, bulundukları coğrafyanın, kültürün, yerel detayların ve yerin kendine has ruhunun korunması için inceleme ve belgeleme çalışmalarıyla başlıyoruz.
Yüzyılların birikimi olan mimari geleneklerin, orijinal dokuyu oluşturan malzemelerin, taş ustalarının nesilden nesile taşıdığı yordamların ve mimari detaylarda gözlemlenen inceliklerin rehberliğinde, modern yaşamın imkan ve gereksinimlerini de göz ardı etmeden yol alıyoruz.

Uygulama / Yapı
Tasarım ve projelendirme aşamaları tamamlanmış, uygulama projesi onaylanmış ve ruhsatları alınmış projede bir sonraki aşama Uygulama/Yapı aşaması olarak hayata geçer. İşte bu aşamada uygulamayı yapacak ekibin temini ve yönetimi, zaman planları, malzemenin seçimi ve teminini sağlayarak projeyi hayata geçiriyoruz.

Anahtar Teslim
“atölye argos” tasarım ekibimizle işbirliği içinde yürüttüğümüz bu süreç, projenin fikir aşamasından kaba inşaatın bitimi sonrası ince işler aşaması ve dekorasyonuna da katkıda bulunacak mimari uygulamaları içeren, müşterimizle sıkı diyalog içinde yürüterek sonuçlandırdığımız bir süreçtir. Anahtar teslimi yaklaşımımızda zemin ve duvar kaplamaları, banyo ve mutfak vitrifiye/armatür seçimi ve teminini, mimari öğelerin yanı sıra hareketli mobilyaların seçimi ve yapımı, iskan izinlerinin alınması, elektrik, su, internet vb. abonelikleri de içermektedir.