Eltemur Evi

Yapı, Güvercinlik Vadisi’ne hâkim bir yamaçta ve özgün, bitişik düzen yapıların uzantısı olarak önemli bir köşe parselde yer alır. Geleneksel yapının kagir duvarlarının büyük ölçüde sağlam olduğu ancak mağara mekanlarda döşeme kalınlıklarının inceldiği yapıda dış cephe büyük ölçüde aynen korunmuş, iç mekanlarda kısmi sağlamlaştırmalar ve ıslak hacim ilaveleri yapılmıştır. Yapı böylece mevcut mekânların değerlendirildiği 4 odalı bir konuta dönüştürülmüştür. 153㎡ parsel alanı üzerinde 260㎡ kullanım alanı projelendirilmiştir.

İşveren: Hülya Eltemur
Konum: Uçhisar
Proje Tarihi: 2008