Hizmetlerimiz

FİKİR AŞAMASI

Bize gelen her talepte önce ihtiyaçları dinleyip doğru tespitleri yapıyor ardından
mevzuatları/yönetmelikleri de göz önünde bulundurarak ortaya çıkardığımız farklı yaklaşımları,
seçenekli bir şekilde iki ve üç boyutlu eskiz çalışmaları ve fotoğraf destekli görsellerle sunuyoruz.

PROJELENDİRME

Ana kararların alınmasının ardından eskizlerin ölçeklendirip detaylandırılması için çalışmalara
başlıyoruz. Çalışmanın çeşidine ve kapsamına bağlı olarak ilgili analizlerin ve durum raporlarının
hazırlanmasını da kapsayan bu süreç uygulama projesi olarak son halini alıyor.

UYGULAMA

Uygulama projesinin onaylanması ve ruhsatların alınmasını takiben uygulamayı yapacak ekibin temini
ve yönetimi, malzemenin seçimi ve teminini sağlayarak projeyi hayata geçiriyoruz.

ANAHTAR TESLİMİ

Kaba inşaatın bitmesinden sonra ince işler aşamasında dekorasyona da katkıda bulunacak mimari
uygulamaları müşterimizle sıkı diyalog içinde sonuçlandırıyoruz.

Bu süreç, zemin ve duvar kaplamaları, banyo ve mutfak vitrifiye/armatür seçimi ve teminini, mimari
öğelerin yanısıra hareketli mobilyaların seçimi ve yapımını, iskan izinlerinin alınması, elektrik, su,
internet vs. aboneliklerini de içermektedir.