Hakkımızda

Argos Yapı, Kapadokya Bölgesi Uçhisar Köyü'nde gerçekleştirilmekte olan restorasyon çalışmalarını uzun soluklu bir süreçle ileriye taşımak; benzersiz Kapadokya mimarisinin gelecek kuşaklara örnek olacak çalışmalarla korunması ve restorasyonu konusunda çalışmak; kaya ve taş doku üzerinde edinilen deneyimi, Anadolu'nun diğer bölgelerine de aktarmak hedefiyle çeşitli ölçeklerde projelendirme, restorasyon ve yapım çalışmaları yürütmek üzere 2003 yılında kuruldu.

Bu süreçte sonuçlandırılan ilk ürün olan argos in Cappadocia oteli, büyük ölçüde ekibimize 8 yıl süreyle danışmanlık yapan Sayın Turgut Cansever'in değerli deneyimlerine dayanıyor. Bu dönemde oluşan genel restorasyon felsefesini, sürmekte olan restorasyon çalışmalarının tüm etaplarına yansıtmaya devam ediyoruz.

Argos Yapı, 1996’dan beri Uçhisar’da, rölöve ve restorasyon çalışmaları ile deneyim biriktiriyor. Hem projelendirme hem de uygulama yapan ekip, başından buyana mimar ve restoratörlerin yanısıra, geleneksel yapım yöntemlerinin sürdürüldüğü, kalabalık bir taş ustaları ekibiyle birlikte çalışıyor.

Uçhisar deneyiminde dikkate alınan temel konu, köyün eski dokusunu oluşturan mütevazı köy evlerini, dar sokakları ve yüzyılların birikimi olan yerel detayları yeniden ayağa kaldırırken, yerin kendine has ruhunu korumaktır. Terkedilmiş ve harabe haline gelmiş tarihi köyün yeni işlev ve kullanıcı taleplerine göre yeniden şekillenen mekânlarının, eski dokuyu çok farklı bir kimliğe büründürmesinden kaçınmak, temel hassasiyetimiz oldu. Uçhisar Köyü'nü sadece turizm alanında kalkındırmayı değil mimari ve sosyo-kültürel anlamda da yeni bir yaşam alanı kazandırmayı amaçlayarak çalıştık, çalışıyoruz.

Uzun bir zamana yayılan restorasyon/yenileme sürecinde yüzyılların birikimi olan mimari geleneklerin, taş ustalarının nesilden nesile taşıdığı yordamların, mimari detaylarda gözlemlenen inceliklerin rehberliğinde yol aldık. ‘Turgut Hoca’nın, gelenekseli korurken ona bugünün mimari detayları ile yeniden can verme ilkesi; yeni imkanlar ve gereksinimleri görmezden gelmeden ancak bunları eski ile ahenkli bir şekilde bir araya getirme prensibi, çalışmalarımızın omurgasını oluşturdu.

Ekibimizin öncü projesi olan “argos in Cappadocia” otel kompleksinde, ayakta duran ve kısmi onarım gerektiren yapılardan çok, genellikle harabe halinde olan ve ayağa kaldırılması gereken kalıntılarla uğraşılması gerekti. Otel, eski yerleşim dokusu içindeki çok sayıda komşu yapının bir kısmı re-konstrüksiyon, bir kısmı yeni ekler aracılığıyla restorasyonu yoluyla ortaya çıktı. Bu dokunun yaklaşık 1500 yıllık bir manastır yerleşkesi üzerinde olması ve kaya dokuda yapılan titiz uygulamalar, daha sonraki çalışmalar için çok önemli bir birikim sağladı. 1997'den bu yana süregelen bu süreç bir yandan yetenekli taş yapı, ahşap ve demir ustalarının yetişmesine aracı olurken diğer yandan çok sayıda mimarlık fakültesinin ve çeşitli öğrenci gruplarının katılımıyla birlikte öğrenme, üretme ve etkileşmeye dayalı açık bir çalışma ortamının oluşmasına sahne oldu.

argos in Cappadocia'nın ortaya koyduğu düzey, Argos Yapı ekibinin çalışmalarına çok sayıda tekil konut restorasyonu projelendirmek yönünde referans olmakla kalmadı. Bölgede, kentsel ölçekte çözüm bekleyen birçok düzenleme projesi de (Uçhisar Tarihi Köy Meydanı, Cevizlibağ Vadisi, Tıraz-Kale Müze Projesi...) ekibimizin kısa ve orta vadeli çalışmaları arasında yer alıyor.

Arkipark 2011 Mimarlık Ödülü sahibi argos in Cappadocia, sadece doğru yapılmış bir iş değil; özgün bir ‘kırsal dönüşüm’ yaklaşımını da temsil eden, okul niteliğinde bir yaşatma, değerlendirme ve geliştirme çalıştırması olarak bize rehberlik etmeyi sürdürüyor.