2003 yılında kurulan Argos Yapı, Kapadokya Bölgesi Uçhisar Köyü'nde gerçekleştirilmekte olan restorasyon çalışmalarını uzun soluklu bir süreçle ileriye taşımak; mimarların, benzersiz Kapadokya mimarisinin gelecek kuşaklara örnek olacak çalışmalar ile korunması ve restorasyonu konusunda çalışmasını sağlamak; kaya ve taş doku üzerinde edinilen deneyimi, Anadolu'nun diğer bölgelerine de aktarmak için çalışmak... yaklaşımıyla, çeşitli ölçeklerde projelendirme ve yapım çalışmaları yürütmektedir. Bu süreçte sonuçlandırılan ilk ürün olan "Argos in Cappadocia" oteli, sürecin tamamında ekibe danışmanlık yapan Sayın Turgut Cansever'in değerli deneyimlerinden yararlanmıştır.

Uçhisar'daki mimari ve restorasyon çalışmalarında dikkate alınan temel konu, köyün eski dokusunu oluşturan mütevazı köy evlerini, dar sokakları ve yüzyılların birikimi olan yerel detayları yeniden ayağa kaldırırken, köyün kendine has ruhunu korumak, kullanıcının taleplerine göre yeniden şekillenen mekânların eski dokuyu çok farklı bir kimliğe büründürmesinden kaçınmak olmuştur. Amaç, Uçhisar Köyü'ne sadece turizm kalkınması açısından değil, mimari ve sosyo-kültürel anlamda da yeni bir yaşam alanı kazandırmaktır.

13 yıl gibi uzun bir zamana yayılan restorasyon/yenileme sürecinde Argos Yapı, yüzyılların birikimi olan mimari geleneklerin, taş ustalarının nesilden nesile taşıdığı yordamların, mimari detaylarda gözlemlenen inceliklerin rehberliğinde yol aldı. "Turgut Hoca"nın, gelenekseli korurken ona bugünün mimari dili ile yeniden can vermek ilkesi; yeni imkanlar ve gereksinimleri görmezden gelmeden, ancak bunları eski ile ahenkli bir şekilde biraraya getirmek prensibi, çalışmaların omurgasını oluşturdu.

"Argos in Cappadocia" otel kompleksinde, ayakta duran ve kısmi onarım gerektiren yapılar yerine, büyük çoğunluğu harabe halinde olan ve ayağa kaldırılması gereken kalıntılarla uğraşma yolu seçildi: Otel, eski yerleşim dokusu içindeki 13 komşu yapının, bir kısmı re-konstrüksiyon, bir kısmı yeni ekler aracılığı ile restorasyonu yoluyla ortaya çıktı. Bu dokunun yaklaşık 1500 yıllık bir manastır yerleşkesi üzerinde olması ve kaya dokuda yapılan titiz uygulamalar, daha sonraki çalışmalar için çok önemli bir birikim sağladı.1997'den buyana süregelen bu süreç, bir yandan yetenekli taş yapı, ahşap ve demir ustalarının yetişmesine aracı olurken, diğer yandan çok sayıda mimarlık fakültesinin ve çeşitli öğrenci gruplarının katılımı ile, birlikte öğrenme, üretme ve etkileşmeye dayalı açık bir çalışma ortamının oluşmasına sahne oldu.

Argos in Cappadocia'nın ortaya koyduğu düzey, Argos Yapı ekibinin çalışmalarına, çok sayıda tekil konut restorasyonu projelendirmek yönünde referans olmakla kalmadı: Bölgede, kentsel ölçekte çözüm bekleyen birçok düzenleme projesi de (Uçhisar Tarihi Köy Meydanı, Cevizlibağ Vadisi, Tıraz-Kale Müze Projesi...) ekibin kısa ve orta vadeli çalışmaları arasında yer alıyor.

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 30-31 Mart 2011 tarihlerinde düzenlenen "Arkiparc 2011" de otel kategorisinde büyük ödülün sahibi
Argos in Cappadocia oldu.

Hakkımızda   |   Hizmetler   |   Projeler   |   İletişim
Copyright ©2009 Argos Yapı Hizmetleri A.Ş.
Argos İletişim Argos in Cappadocia